In Memoriam Mehmet Genç

International Symposium on Ottoman Economic History

17 - 18 - 19th December Güngören Municipality - Marmara University

About the Symposium

The International Symposium of Ottoman Economic History, organized by Güngören Municipality (Istanbul) and Marmara University, aims at providing a scholarly setting to discuss the significance of economic history and the current scholarly works in this field, as well as at increasing the general interest in economic history. This international symposium shall be the first scholarly event of this kind within our district and will be dedicated to the memory of our greatly esteemed teacher and colleague Mehmet Genç, whom we lost a short time ago. He was one of the pioneers of Ottoman economic history and much deservedly, had acquired international acclaim on the account of the originality of his scholarly work. We hope that our scholarly community shall express great interest in this international symposium dedicated to the memory of the late Mehmet Genç.

It is evident that our history and geography offer rich material to scholars who specialize in economic history, both in terms of theory and practice. Scholarly events of this kind thus possess immense importance in proliferating our existing knowledge in economic history and creating settings that shall inspire new scholarly work. As such, we believe that it is of uttermost significance for us all that such events should be continued, while also gaining in depth and becoming more diversified.

The proceedings of this symposium on Ottoman economic history, presented by expert scholars in their fields, shall be also published as a book.

Notice: Turkish and English papers will be accepted for the symposium. Those who wish to participate can apply by filling out the form that can be accessed on our website. The travel and accommodation expenses of scholars who will be traveling from abroad or from outside Istanbul, shall be covered by the organizing committee.

The symposium starts in:

Subject Headings

Economic Institutions

Agriculture

Artisans’ communities

Industry

Population and Migrations

Customs

Domestic and International Trade

Money and Prices

Labour and Wages

Urban Economy

Local Administrations and Municipalism

Land and Sea Routes

Transportation and Communication

Famine and Natural Disasters

Credit and Finance

Islamic Economy

Economic Geography

Economic Thought

Technology

Culture and Arts

War

Opening Program

SESSION PROGRAM (18 December, Saturday-19 December, Sunday)


Session No 1: Saturday 9:30-11:00 Hall A
(Moderator: PROF. DR. YÜKSEL ÇELİK)

DR. ONUR ÇAPAR: Osmanlı Devleti’nde Fransız Maden Teşebbüsleri ve Laurium Maden Şirketi (La Compagnie Française des Mines du Laurium (1875-1982)

DR. HALİL İBRAHİM GÜL: Osmanlıda Su Arzı Ve Çeşitliliğinin Sağlanmasında Bir Yöntem Artezyen Kuyuları

DR. SERDAL SOYLUER: Tanzimatın Osmanlı Saniyine Tatbiki ve Meydana Gelen Gelişmeler

DR. RAHİME HÜLYA ÖZTÜRK: Osmanlı Ekonomisinde Serbest Ticaret Politikasına Yönelik Eleştiriler: Akyiğitzade Musa BeySession No 2: Saturday 9:30-11:00 Hall B
(Moderator: PROF. DR. ARİF BİLGİN)

PROF. DR. TEMEL ÖZTÜRK: Muhasebe Düzeni Açısından Trabzon Ambarının İcmal Kayıtları (1723-1746)

DR. SELİM PARLAZ: Ceneviz Diplomatlarının Mektuplarına Göre Osmanlı Para Politikası ve Ekonomisi (1665-1680)

DR. RAMAZAN HAKKI ÖZTAN: Osmanlı Sonrası Ortadoğu'da Gümrük PolitikalarıSession No 3: Saturday 11:30-13:00 Hall A
(Moderator: PROF. DR. FEHMİ YILMAZ)

PROF. DR. İDRİS BOSTAN: Tersane Muhasebe Defterlerinin İdari Mali ve Teknoloji Tarihi İçin Önemi

DOÇ. DR. YÜCEL YİĞİT: II.Meşrutiyet Dönemi Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü Bütçeleri (1909-1914)

DOÇ. DR. KERİM SARIÇELİK: Osmanlı Dönemi’nde Vilayet Hususi Bütçelerinin Hazırlanma ve Onay Süreci

DR. CİHAN GÜNEŞ: 19. Yüzyılda Güneydoğu Karadeniz Bölgesinin Deniz Ticaretinde İşlem Maliyetleri Minimizasyonu: Kurumlar ve OrganizasyonlarSession No 4: Saturday 11:30-13:00 Hall B
(Moderator: PROF. DR. DAVUT HUT)

DOÇ. DR. CAVİD QASIMOV: Hacı Zeynel Abidin Şirvani’nin Seyahatnamesi Işığında Anadolu’da Bulunan Osmanlı Şehirlerinin Siyasi ve Ekonomik Durumu

DR. EMEL DEMİR GÖRÜR: İngiliz Belgelerinde Bursa Kenti’nin Sosyo-İktisadi Vaziyeti (1861-1864)

ARŞ. GÖR. HALİL İBRAHİM GÖRÜR: İngiliz Konsolosluk Belgelerinde Bağdat Vilayeti’nde Ticaret ve Siyaset (1875-1877)Session No 5: Saturday 14:00-15:30 Hall A
(Moderator: PROF. DR. MESUT KÜÇÜKKALAY)

PROF. DR. ABDÜLKADİR BULUŞ: Anlatı Tarihçiliğinden Olgusal Tarihçiliğe Geçişte Mehmet Genç’in Metodolojik Yaklaşımı Üzerine

DR. BARIŞ AYDIN: Kapitalizme Direnen Osmanlı: Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Mehmet Genç’te Osmanlı İktisadi Aklı

DR. SEDAT GENCER: Osmanlı İktisat Tarihçiliğinde Bir Yöntem Tartışması: Hikmet Kıvılcımlı’nın Ömer Lütfi Barkan Eleştirisi

DR. TUBA OĞUZ CEYHAN-DOÇ.DR. MUHAMMED CEYHAN: Sadi Bin Halil’in Mecmuası Işığında Osmanlı İktisadına Dair Tespitler: Miftahü’l-Müşkilat ve Kavaid-i Üslub-ı Defter İsimli RisalelerSession No 6: Saturday 14:00-15:30 Hall B
(Moderator: PROF. DR. TAHSİN ÖZCAN)

DR. KADER AKDAĞ SARI: Cumhuriyet Döneminin İlk Mali Skandalı: İstanbul Esnaf Bankası T.A.Ş.

DR. YASEMİN ÇİFTÇİ: Osmanlı Bankacılık Sisteminde Faiz Hileleri: Hile-i Şer’iyye ve Benzerleri

DR. KEFAH AHMED NAJJAR: Imperial Ottoman Bank in Baghdad and Basra 1863 – 1918

KALEB ADNEY: Illusions of Financial Control: Institutional Banking, Regional Credit Mechanisms, and Political Privilege in Ottoman Macedonia and ThraceSession No 7: Saturday 16:00-17:30 Hall A
(Moderator: PROF. DR. İLHAN ŞAHİN)

PROF. DR. ÜMİT EKİN: Vakıf Muhasebe Defterlerine Göre Konya’da Fiyatlar (1593-1651)

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK: Osmanlı Döneminde Fiyat İstikrarının Sağlanması Hususunda Alınan Tedbirler

DR. NATALIA KROLİKOWSKA-JEDLINSKA: Reports of the Catholic Misisonaries as a Source of Information about Purchasing Power and Inflation in the 17th century Crimea

DR. SEMA KELEŞ YILDIZ: 18. Yüzyılda Bursa’da Buğday FiyatlarıSession No 8: Saturday 16:00-17:30 Hall B
(Moderator: PROF. DR. MURAT ULUSKAN)

PROF. DR. MEHMET EMİN ÜNER: Ruha Gümrük Defterlerinde Ürün Kompozisyonu

DOÇ. DR. ÖMERÜL FARUK BÖLÜKBAŞI: Napolyon’un Mısır’ı İşgalinden Sonra Fransız Mallarına El Konulması: (Bazı Yeni Tespit ve Değerlendirmeler)

DOÇ. DR. SEYDİ VAKKAS TOPRAK: III. Selim Döneminde İstanbul’un Kahve İhtiyacının Temini ve Kahvede Yapılan Usulsüzlüklerle MücadeleSession No 9: Sunday 9:30-11:00 Hall A
(Moderator: PROF. DR. FERİDUN EMECEN)

PROF. DR. NECMETTİN AYGÜN: Lehistan-Trabzon-Erzurum Yolunda Bir Ticari Faaliyetin Hikayesi: Çukadar Osman Ağa Ve Ortakları (1746-1754)

DOÇ. DR. VERA COSTANTINI: 16. yy Sonundan Girit Savaşına Kadar Osmanlı-Venedik İktisadi İlişkileri

DR. ERDAL BİLGİÇ: 19.yy'ın İkinci Yarısından 20.yy Başlarına Kadar Osmanlı-Rus Dış Ticareti

İSA UĞURLU: Osmanlı-Hint Ticareti ve Bir Osmanlı Tüccarının Ticari ve Sosyal Bağlantıları: İpekçi Ahmed Çelebi ÖrneğiSession No 10: Sunday 11:30-13:00 Hall A
(Moderator: PROF. DR. SELİM KARAHASANOĞLU)

PROF. DR. SİNAN MARUFOĞLU: Modernleşme Sürecinde Osmanlı Taşra Vilayetlerinde Esnaf ve Sanayi Sorunları (Musul, Bağdat ve Basra Vilayetleri Örneği) DR. ALEKSANDR ZLATANOV: The Drivers of Proto-Industrialization: Karlovo's textile guilds in the 19th century

DR. SAHAR AL NAJI: The Development of Commercial Activity in Iraq During the Last Ottoman Era

DR. MURAT ARISAL: 1918-1927 Dönemi Tramvay HatlarıSession No 11: Sunday 11:30-13:00 Hall B
(Moderator: DR. KENAN YILDIZ)

PROF. DR. MEHMET ÇANLI: Eytam Sandıklarının Para Arzı (İdane Defterleri) 1851-1926

DR. GÜZİN ÇAYKIRAN: XIX.Yüzyılda Osmanlı Ekonomik Sisteminde Kaht Komisyonu ve Kıtlıkla Mücadelesi

MEHMET ALİ DÜZGÜN: 1326 Senesi Muhtâcîn Maaşları – Padişahtan Cemiyete Miras Maaşlı Muhtaç ve Fakir KitleSession No 12: Sunday 14:00-15:30 Hall A
(Moderator: PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK)

PROF. DR. İLHAN ŞAHİN: Klasik Dönemde Konar-Göçerlerden İstanbul'a Hayvan Sevkiyatı

PROF. DR. FEHMİ YILMAZ: Osmanlı Rumelisi'nde Tarım Alanlarının Büyüklükleri Üzerine Bir Deneme

DR. OKAN CEYLAN : Coğrafi, İktisadi Ve Toplumsal Dönüşüm Bağlamında 1908-1922 Arası Dönemde Edirne Vilayetinde Ziraai Durum

DR. FİLİZ BAYRAM: Balkanlarda Osmanlı'nın Kileri: Eflak PrensliğiSession No 13: Sunday 14:00-15:30 Hall B
(Moderator: DOÇ. DR. YUNUS UĞUR)

PROF. DR. AYŞE NÜKHET ADIYEKE: “Miriye Gadr ve Zararı Mucib Olmağın…” 18. Yüzyılda Merkezi Hazine Gelirlerinden Miri Rüsum Açısından Kıbrıs ve Girit Karşılaştırması

DR. DIMITRIOS LAMPRAKIS: Tax-Farming in the Ottoman Empire: The Macedonian ḳażā of Serfice (16th-18th century)

DR. NURİ ADIYEKE : 18. Yüzyılda Girit’te Ağnam Resmi MukataasıSession No 14: Sunday 16:00-17:30 Hall A
(Moderator: PROF. DR. AHMET TABAKOĞLU)

DOÇ. DR. MERT SUNAR: Vaka-i Hayriyye Sonrası Hazırlanan Bir Muhallefat Defterine Göre Yeniçeri Para Vakıfları

DR. CHOON HWEE KOH: An Ottoman Liquidity Crunch: Cash Woes of the Eighteenth-Century Post Station System (Menzilhāne), 1713-1763

DR. MEHMET TUĞRUL: Olağanüstü Kamu Harcamalarının Finansmanında Para Vakıflarının Rolü

ARZU KANSOY: Hicri 1212 Bilançosu’na Göre Mihrimah Sultan, Rüstem Paşa ve Hace Ayşe Sultan Vakıfları’nın Birleşerek Cağalzâde Vakıflarına DönüşmesiSession No 15: Sunday 16:00-17:30 Hall B
(Moderator: PROF. DR. ABDÜLHAMİD KIRMIZI)

PROF. DR. MURAT ULUSKAN: Osmanlı İmparatorluğu'nda Köle ve Cariye Sahibi Gayrimüslimlerden Alınan Vergi: Resm-i Üsârâ

DOÇ. DR. FATİH BOZKURT: Tereke Defterlerinin Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmalarında Yeri ve Kullanımı

DR. ŞAHİN YEŞİLYURT: Osmanlı Toplumunda Salgınla Mücadelede Mali Bir Çözüm: Karantina Vergisi

DR. ALİ KARAHAN: XVIII. Yüzyıl Osmanlı İlmiye Eşrafından Bir Portre: Şeyhülislam Arabzade Ataullah Efendi ve TerekesiCLOSING SESSION: Sunday 17:45-18:30 Hall A

Committees

Important Dates

Symposium Announcement

15 August 2021

Abstract Submission Date

30 September 2021

Deadline for submitting an extended abstract of at least 500 words.

Evaluation of Abstracts

1 - 10 October 2021

Announcement of Accepted Abstracts

15 October 2021

17 - 18 - 19 December 2021

Symposium Date

Gençosman Culture Center / Güngören Municipality

Contact

You may view the contact information and the location of the symposium building on the map.
Gençosman Culture Center / Güngören Municipality

Gençosman, Doğanay Sk. No:1, 34165 Güngören/İstanbul

0 (212) 449 56 93

Oğuz Satır

oitsempozyum@gmail.com

Marmara University Faculty of Arts and Sciences Göztepe Campus. Kadıkoy/Istanbul

Sponsors

We extend our sincere gratitude to the institutions supporting the symposium.